Artiklar »

Sales tax

I Europa finns moms - i USA Sales tax
I Europa står företag som tillhör produktionskedjan för den moms som konsumenten betalar till staten i proportion till deras förädlingsvärde. USA:s Sales tax, å andra sidan, faktureras helt och hållet av företaget som gjorde konsumentförsäljningen. Sales tax betalas till lokala operatörer, inte till staten.