Artiklar

I Europa finns moms - i USA Sales tax
I Europa står företag som tillhör produktionskedjan för den moms som konsumenten betalar till staten i proportion till deras förädlingsvärde. USA:s Sales tax, å andra sidan, faktureras helt och hållet av företaget som gjorde konsumentförsäljningen. Sales tax betalas till lokala operatörer, inte till staten.

Beskattningens historia
Många av dagens skatter användes redan under antiken. Beslut om beskattning har flyttats från autokrater till parlament och skattenivån har stigit. Förr användes skatter för att föra krig, idag används skatter för att upprätthålla välfärdsstater.